Cử sinh viên dự Diễn đàn Thủ lĩnh SV ASEAN lần 7 và Cuộc họp mạng lưới AUN về công tác sinh viên lần thứ ba 2019

      Ngày 06/12/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 4154/ĐHQGHN-CT&CTHSSV thông báo về chương trình “Cử sinh viên dự Diễn đàn Thủ lĩnh Sinh viên ASEAN lần 7 và Cuộc họp mạng lưới AUN về công tác sinh viên lần thứ ba 2019”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

      1. Thời gian, địa điểm diễn ra chương trình: Diễn đàn này sẽ được tổ chức tại Đại học Gadja Mada, In-đô-nê-xia từ ngày 11-15/02/2019.

     2. Chủ đề diễn đàn: “ASEAN Way in the Era of Disruption: The Role of University and Student Leaders in Preparing to Excel the Fourth Industrial Revolution”

     3. Đối tượng, số lượng sinh viên tham gia: 03 sinh viên là thủ lĩnh các tổ chức sinh viên (Đoàn Thanh niên/Hội sinh viên) có thành tích học tập, rèn luyện tốt, có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt bằng tiếng Anh;

     4. Kinh phí tham gia chương trình: Ban tổ chức sẽ đài thọ chi phí ăn, ở, đi lại tại In-đô-nê-xia trong thời gian tham gia chương trình. Sinh viên tự chi trả vé máy bay khứ hồi Việt Nam – In – đô – nê – xia và chi phí bảo hiểm;

     5. Hồ sơ đăng ký:

      – Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh – nêu rõ năng lực nổi trội cùng những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia đoàn đại biểu sinh viên ĐHQGHN;

– Bảng điểm theo yêu cầu có xác nhận của đơn vị đào tạo;

       – Bài luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 1.000-1.500 từ phù hợp với chủ đề của Diễn đàn;

       – Chứng chỉ tiếng Anh;

       – Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác;

– 01 bản thẻ sinh viên photo (không cần dịch sang tiếng Anh)

– 01 bản photo hộ chiếu còn thời hạn sử dụng ít nhất đến tháng 08/2019;

      – Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn – Hội, nghiên cứu khoa học…(không cần dịch sang tiếng Anh)

     Hồ sơ nộp cần được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi “Xét tuyển tham dự Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên ASEAN lần thứ 7”. Hồ sơ không trả lại.

     Nhà trường thông báo để sinh viên được biết. Sinh viên có thể tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trên, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước 17h00, thứ Tư, ngày 26/12/2018.

Bài viết liên quan