Chương trình trao đổi sinh viên Toàn cầu của Đại học Kebangsaan, Malaysia

     Nhà trường nhận được thông báo số 789/ĐHQGHN-ĐT, ngày 21/03/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình “Trao đổi sinh viên toàn cầu cảu Đại học Kebangsaan, Malaysia”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên đại học chính quy.

2. Thời gian tham dự: Từ 28/06 đến 15/07/2019.

3. Chỉ tiêu: Không giới hạn.

4. Kinh phí tham gia chương trình:

       – Sinh viên cần thanh toán học phí 2.200 USD bao gồm các khoản: tài liệu học tập, ăn ở, đi lại trong thời gian chương trình;

      – Sinh viên được lựa chọn 1 trong 2 khoá học “Cộng đồng các dân tộc Malaysia” và “Tính bền vững của di sản nhiệt đới”. Thông tin chi tiết về chương trình này có thể tham khảo tại trang Web: ukm.my/ukmgsmp

5. Điều kiện tham gia chương trình:

– Là sinh viên đang trong thời hạn đào tạo chuẩn;

– Có điểm trung bình chung đến thời điểm hiện tại tối thiểu 2.8;

– Có trình độ tiếng Anh IELTS tối thiểu 5.5 hoặc tương đương.

6. Hồ sơ đăng ký:

– Đơn đăng ký (789.dt_cat);

– Bảng điểm theo yêu cầu có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Giấy khám sức khoẻ có xác nhận của bệnh viện/phòng khám;

– Chứng chỉ ngoại ngữ;

– 01 bản photo hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;

       Hồ sơ nộp cần được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi “Xét tuyển tham gia chương trình trao đổi sinh viên toàn cầu của Đại học Kebangsaan, Malaysia”. Hồ sơ không trả lại.

        Nhà trường thông báo để người học được biết, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước 17h00, thứ Sáu, ngày 19/04/2019.

Bài viết liên quan