Chương trình học bổng du học Hàn Quốc “Posco Fellowship 2019” dành cho cựu sinh viên

     ĐHQGHN gửi thông tin về chương trình học bổng du học Hàn Quốc “Posco Fellowship 2019” dành cho cựu sinh viên của ĐHQGHN. Ứng viên xem thông tin về chương trình, tải mẫu đăng ký tại địa chỉ: http://www.postf.org và gửi hồ sơ đăng ký tới địa chỉ email: asiafellowship@postf.org.

     Thời hạn: Trước ngày 15/4/2019. Cán bộ hỗ trợ chương trình:

     Nguyễn Phương

     Công ty POSCO VIETNAM HOLDINGS

     Tel. [callto:+84 2437 713 208 | +84 2437 713 208 ]

     Mobile. [callto:+84 987 55 76 79 | +84 987 55 76 79 ]

    E-mail. [mailto: n.t.phuong@posco.net | n.t.phuong@posco.net]

   Lưu ý: Ứng viên nào nộp hồ sơ đăng ký học bổng đề nghị cập nhật thông tin vào 2019 POSCO ASIA FELLOWSHIP AnnouncementDanh sách đăng ký HB Posco Fellowship và gửi tới: oanhvt@vnu.edu.vn

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan