Tổ chức các lớp học tiếng Hàn dành cho người học Trường Đại học Công nghệ

Phòng Đào tạo (P.ĐT) trân trọng gửi tới toàn thể người học thông tin về các lớp giảng dạy tiếng Hàn được Trường hợp tác với Văn phòng đại diện Phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam tổ chức, như sau:

  • Đối tượng: là người học của Trường (sinh viên, học viên cao học và NCS);
  • Học phí: Người học được hỗ trợ toàn bộ học phí trong quá trình học tập;
  • Đăng ký học:

+ Trước ngày 19/02/2024 tại https://forms.gle/f9VLovf5bWiC96Xw9

+ P.ĐT sẽ thông báo kết quả đăng ký học trước ngày 22/2/2024;

  • Thời gian học:

+ Ngoài giờ hành chính, 2 buổi/tuần, mỗi buổi 3 tiết

+ Từ 26/02/2024 ÷ 05/05/2024 (10 tuần)

+ Thời khóa biểu cụ thể các lớp:

Mã học phần Học phần Thứ Tiết Giảng đường Sĩ số dự kiến
HAN01 1 Tiếng Hàn level 1 2 12÷14 306-GĐ2 30
4 12÷14 306-GĐ2
HAN01 2 Tiếng Hàn level 1 3 12÷14 306-GĐ2 30
6 12÷14 310-GĐ2
HAN01 3 Tiếng Hàn level 1 5 12÷14 306-GĐ2 30
7 7÷9 306-GĐ2
HAN02 1 Tiếng Hàn level 2 2 12÷14 312-GĐ2 30
5 12÷14 313-GĐ2
HAN02 2 Tiếng Hàn level 2 4 12÷14 310-GĐ2 30
7 1÷3 310-GĐ2
HAN03 3 Tiếng Hàn level 3 4 12÷14 313-GĐ2 30
7 4÷6 310-GĐ2

Ghi chú:

  • Các lớp Tiếng Hàn level 2, level 3: dành cho các bạn có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học level 1, level 2 tương ứng;
  • Người học có trách nhiệm tham gia đầy đủ, học tập nghiêm túc đảm bảo sau khi hoàn thành khóa học được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học;
  • Các bạn sinh viên có kế hoạch học tiếp bậc sau đại học lĩnh vực bán dẫn và vi mạch hãy tích cực tham gia các lớp học này để có thêm cơ hội được theo học chương trình hợp tác giữa Nhà trường với tập đoàn Samsung Tech Track (V-STT): https://uet.vnu.edu.vn/truong-dai-hoc-cong-nghe-va-samsung-dien-tu-han-quoc-cung-hop-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-trong-linh-vuc-ban-dan-va-vi-mach/

Thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo: 105-E3, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.

Số điện thoại: 024 3202 6858

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan