Mở bổ sung lớp học phần học kỳ II năm học 2023-2024 (khu vực Cầu Giấy)

Căn cứ đơn đề nghị của sinh viên, phòng Đào tạo (PĐT) trân trọng gửi tới Thầy/Cô và toàn thể sinh viên học tại khu vực Cầu Giấy thời khóa biểu các lớp học phần (LHP) mở bổ sung trong học kỳ II năm học 2023-2024 như sau:

Mã HP Học phần TC Mã LHP Giảng viên/ Trợ giảng Thứ Tiết Giảng đường Nhóm
LHP dành cho chương trình đào tạo chuẩn
INT3506 Các hệ thống thương mại điện tử (môn tự chọn) 3 INT3506 2 PGS.TS. Trần Trọng Hiếu 5 4-6 308-GĐ2 CL
MAT1041 Giải tích 1 4 MAT1041 1 ThS. Vũ Minh Anh 5 1-4 310-GĐ2 CL
ELT3047 Kiến trúc máy tính 3 ELT3047 1 TS. Phạm Đức Quang 5 9-11 307-GĐ2 CL
PEC1008 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 PEC1008 1 TS. GVC. Nguyễn Thị Thu Hường 7 8-9 106-GĐ3 CL
AER2008 Sức bền vật liệu 3 AER2008 2 TS. Nguyễn Văn Thương 2 7-9 310-GĐ2 CL
INT4006 Thực tập chuyên ngành 3 INT4006 1 Khoa CNTT CN 7-11 Khoa CNTT CL
LHP dành cho chương trình đào tạo Chất lượng cao
PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 PHI1002 22 TS. Phạm Minh Hoàng 7 1-2 102-GĐ3 CL
PEC1008 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 PEC1008 20 TS. GVC. Nguyễn Thị Thu Hường 7 10-11 106-GĐ3 CL
EMA2023 Kỹ thuật số 2 EMA2023 20 ThS. Lê Tiến Dung 4 7-9 215-GĐ3 CL
HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 HIS1001 20 TS. GVC. Nguyễn Thị Thu Hường 4 5-6 3-G3 CL
BSA2002 Nguyên lý Marketing (môn tự chọn) 3 BSA2002 20 TS. Lê Thị Hải Hà 4 1-3 309-GĐ2 CL
INT3306E Phát triển ứng dụng web (LT) 3 INT3306E 21 TS. Lê Đình Thanh 5 4-5 312-GĐ2 CL
INT3306E Phát triển ứng dụng web (TH) 3 INT3306E 21 TS. Lê Đình Thanh 2 2-3 PM207-G2 CL
INT3401E Trí tuệ nhân tạo 3 INT3401E 21 TS. Nguyễn Văn Vinh 7 8-10 301-G2 CL

Ghi chú:Các LHP trên bắt đầu triển khai từ tuần 3 của học kỳ (từ 26/02/2024). Sinh viên đăng ký học trên Cổng thông tin đào tạo: https://dangkyhoc.vnu.edu.vn/dang-nhap từ 9h00 ngày 19/02/2024 đến 13h00 ngày 23/02/2024.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc đề nghị liên hệ PĐT tại phòng 105-E3 hoặc qua các kênh sau để được hỗ trợ giải quyết:

– Hotline: 024 3202 6858 

– Email: daotao_dhcn@vnu.edu.vn

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan