Cho phép sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh Aptis ESOL của Hội đồng Anh để dự tuyển sau đại học trong năm 2023

Căn cứ công văn số 958/ĐHQGHN-ĐT ngày 20/03/2023 về việc cho phép sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh Aptis ESOL của Hội đồng Anh để dự tuyển sau đại học trong năm 2023, Trường Đại học Công nghệ thông báo cho phép thí sinh dự tuyển sau đại học được sử dụng chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL International Certificate (được cấp từ ngày 16/11/2022 bởi các công ty hoặc các tổ chức do Bộ GD&ĐT cấp phép tại quyết định số 3646/QĐ-BGDĐT).

1, Bảng tham chiếu mức điểm tối thiểu một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương Bậc 3, Bậc 4 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Khung năng lực

ngoại ngữ VN 

IELTS TOEFL Cambridge Exam Aptis ESOL Vietnamese Standardized Test of English Proficiency
Bậc 3 4.5 42 iBT

A2 Key 140

B1 Preliminary: 140

B2 First: 140

B1 Business Preliminary 140

B2 Business Vantage: 140

B1 VSTEP.3-5 (4.0)
Bậc 4 5.5 72 iBT

B1 Preliminary: 160

B2 First: 160

C1 Advanced: 160

B1 Business Preliminary 160

B2 Business Vantage: 160

C1 Business Higher: 160

B2 VSTEP.3-5 (6.0)

2, Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

STT Cơ sở cấp

chứng chỉ

Các chứng chỉ được công nhận
IELTS TOEFL Cambridge Exam Aptis ESOL
1. Educational Testing Service (ETS)      
2. British Council (BC)    
3. International Development Program (IDP)      
4. Cambridge ESOL    

Lưu ý:  ĐHQGHN cho phép thí sinh dự tuyển sau đại học được sử dụng chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL International Certificate (được cấp từ ngày 16/11/2022 bởi các công ty hoặc các tổ chức do Bộ GD&ĐT cấp phép tại quyết định số 3646/QĐ-BGDĐT).

Bài viết liên quan