Th3
23

Quyết định thu học phí môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh của sinh viên đại học hệ chính quy, trong năm học 2019-2020

    Nhà trường ban hành Quyết định số 154/QĐ-CTSV thu học phí môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh của sinh viên đại học hệ chính quy, trong năm học 2019-2020. Cụ thể:     – Thu 100% học phí học lần đầu, học lại môn học Giáo dục Quốc phòng – An […]

Chi tiết
Th3
20

Giới thiệu cá nhân, tập thể tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020

    Thực hiện chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Công văn số 828/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 16/03/2020 về việc “Giới thiệu các nhân, tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020”, Nhà trường thông báo tới toàn thể các Ban chủ nhiệm Khoa/Viện/Bộ môn (sau đây gọi chung là […]

Chi tiết
Th3
12

Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kebangsaan, Malaysia

      Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 712/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kebangsaan, Malaysia (UKM) năm 2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Đối tượng: Sinh viên/học viên cao học (sau đây gọi tắt […]

Chi tiết
Th3
12

Đăng ký tham gia chương trình học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2020

     Ngày 17/02/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 528/ĐHQGHN-CT&CTHSSV thông báo về chương trình học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2020. Thông tin chi tiết về học bổng như sau: 1. Tiêu chuẩn và đối tượng xét […]

Chi tiết
Th3
12

Chương trình học bổng HB Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2020

    Ngày 12/3/2020, trường ĐHCN nhận được thông tin chương trình học bổng HB Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2020 từ Chính phủ Công hòa Indonesia cho sinh viên Việt nam học thạc sĩ và cử nhân 19 trường đại học tương ứng ở của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) đang trong quá […]

Chi tiết
Th3
06

Nộp hồ sơ nhận trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019-2020

   Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; và căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính […]

Chi tiết
Th3
05

Chương trình trao đổi sinh viên của UMAP

     Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn thông báo chương trình “Trao đổi sinh viên của UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) về chương trình A&B trong học kỳ I, năm học 2020-2021” dành cho sinh viên. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Đối […]

Chi tiết
Th3
05

Chương trình trao đổi sinh viên tại trường Đại học Koc, Thổ Nhĩ Kỳ

      Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại trường đại học Koc, Thổ Nhĩ Kỳ”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian tham dự: Từ 11/06/2020 đến hết ngày 08/08/2020. 2. Đối tượng: Sinh viên […]

Chi tiết
Trang 4 của 39« First page...23456...102030...Trang cuối »