Th10
28

Cập nhật danh sách nộp hồ sơ học bổng BIDV, năm học 2022-2023

   Ngày 27/10/2022 là thời hạn cuối để sinh viên nộp hồ sơ học bổng BIDV năm học (bao gồm hồ sơ bản giấy nộp tại phòng CTSV và file pdf scan toàn bộ hồ sơ + file excel kê khai thông tin gửi vào hộp thư hangtt@vnu.edu.vn).  Trường Đại học Công nghệ xin thông báo danh sách […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th10
28

Đăng ký nhận học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2022-2023

     Ngày 27/10/2022, Trường Đại học Công nghệ nhận được công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Shinnyo, Nhật Bản, năm học 2022-2023. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ như sau: 1. Đối tượng và […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th10
28

Danh sách đề nghị sinh viên xét nhận học bổng MB, năm học 2022-2023

      Thực hiện thông báo về việc tài trợ học bổng cho giáo dục trong năm học 2022-2023 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, gọi tắt là Ngân hàng Quân đội (viết tắt là MB, gọi tắt là học bổng MB). Căn cứ biên bản họp ngày 27/10/2022 của Hội đồng thi đua – khen thưởng và kỷ luật sinh […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th10
28

Cập nhật danh sách nộp hồ sơ học bổng Mirae Asset

    Ngày 26/10/2022 là thời hạn cuối để sinh viên nộp hồ sơ học bổng Mirae Asset năm 2022 (bao gồm hồ sơ bản giấy nộp tại phòng CTSV và file pdf scan toàn bộ hồ sơ + file excel kê khai thông tin (theo mẫu) gửi vào hộp thư hangtt@vnu.edu.vn)     Trường Đại học […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th10
28

Danh sách sinh viên đề nghị xét nhận học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2022-2023

   Thực hiện Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2022-2023, căn cứ biên bản họp ngày 27/10/2022 của Hội đồng thi đua – khen thưởng và kỷ luật sinh viên, Trường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn và đề nghị […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th10
25

Danh sách sinh viên đề nghị xét nhận học bổng Mitsubishi, Nhật Bản, năm học 2022-2023

    Thực hiện công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản, năm học 2022-2023, căn cứ biên bản họp ngày 24/10/2022 của Hội đồng thi đua – khen thưởng và kỷ luật sinh viên, Trường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn và đề nghị các sinh viên, có tên trong Danh sách kèm […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th10
24

Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách xét học bổng khuyến khích học tập HKI 2022-2023

     Phòng CTSV thông báo danh sách bao gồm các sinh viên đang trong thời hạn đào tạo chuẩn, thỏa mãn điều kiện đạt điểm từ B trở lên, điểm rèn luyện từ Khá trở lên trong HKI năm học 2021-2022 (riêng hệ TT23 và các lớp C-CLC thì cần xét điểm học tập từ […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th10
24

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối t9.2022

   Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;   Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-ĐHCN ngày 19 tháng 07 […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Trang 4 của 74« First page...23456...102030...Trang cuối »