Th3
19

Đăng ký tham gia chương trình học bổng K-T, năm học 2018-2019

       Ngày 18/3/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo về “chương trình học bổng K-T, năm học 2018-2019”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho Sinh viên Trường Đại học Công nghệ như sau: 1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn        – Năm học […]

Chi tiết
Th3
18

Chương trình trao học tập kinh nghiệm AUN ASEAN lần thứ hai 2019

    Nhà trường nhận được thông báo số 661/ĐHQGHN- CT&CTHSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình “Học tập kinh nghiệm AUN ASEAN lần thứ hai 2019 – AELP”. Đây là hoạt động do mạng lưới sinh viên AUN (AUN Student Affairs Network-ANU-SAN) phối hợp với các đơn vị thành viên […]

Chi tiết
Th3
12

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Soka, Nhật Bản năm học 2019-2020

     Nhà trường nhận được thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Soka, Nhật Bản năm học 2019-2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:        1. Đối tượng tham gia: Sinh viên đại học chính quy và […]

Chi tiết
Th3
12

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản

     Nhà trường nhận được thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản năm học 2019-2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:        1. Đối tượng tham gia: Sinh viên đại học chính quy và […]

Chi tiết
Th3
12

Khoá học ngắn hạn năm 2019 (Chương trình C) của UMAP

    Nhà trường nhận được thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về khoá học năm 2019 (chương trình C) của Đại học UMAP (Universuity Mobility in Asia and the Pacific). Thông tin chi tiết về chương trình như sau: Student_Application_Procedure_for_UMAP_Program_C_on_USCO_System 1. Đối tượng tham gia: Sinh viên và học viên cao […]

Chi tiết
Th3
04

Đăng ký nhận học bổng Đồng hành Singapore, học kì II năm học 2018-2019

     Trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo về việc “xét chọn sinh viên nhận học bổng Đồng hành Singapore kì 36, học kì II năm học 2018-2019”.     Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập từ năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp […]

Chi tiết
Th2
25

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc trong năm học 2019-2020

     Nhà trường nhận được thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc trong năm học 2019-2020. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:       1. Đối tượng tham gia: Sinh viên từ […]

Chi tiết
Th2
25

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản trong năm học 2019-2020

     Nhà trường nhận được thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật Bản năm 2019. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:      1. Đối tượng tham gia: Sinh viên đại học hoặc học viên cao […]

Chi tiết
Trang 20 của 39« First page...10...1819202122...30...Trang cuối »