Th3
09

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thanh Huyền

Tên đề tài luận án: Phát triển mô hình tập thô phủ, tập thô mờ và áp dụng tập thô vào khai phá dữ liệu 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM THANH HUYỀN          2. Giới tính: Nữ 3. Ngày sinh: 01/06/1981                    […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th3
01

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hạnh

Tên đề tài luận án: Khung hình thức hỗ trợ đảm bảo chất lượng chuyển đổi mô hình. Họ và tên:   Nguyễn Thị Hạnh                                         Giới tính: Nữ Ngày sinh:  12/12/1986                                                    Nơi sinh:  Hà Nội Quyết định công nhận NCS số 654/QĐ-CTSV ngày 05/09/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Chuyên ngành đào tạo: Kỹ […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th2
28

Các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ VINIF năm 2022

   Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) trân trọng gửi Thông báo các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ VINIF năm 2022, cụ thể như sau:    Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) có mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học và các tài năng trẻ thuộc các Trường đại […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th2
23

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Văn Hậu

Tên đề tài luận án: Chế tạo và khảo sát tính chất gia cường của lớp mạ điện nano chứa graphene. 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Văn Hậu                            2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 24/08/1991        […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th2
17

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Tú

Tên đề tài luận án: Hỏi đáp tự động sử dụng nhiều nguồn tri thức 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Tú                                          2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 21/10/1982          […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th2
16

Tuyển sinh đi học tại Ba Lan và U-crai-na năm 2022

   Nhà trường nhận được thông báo số 74/TB-BGDĐT ngày 25/01/2022 về việc tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2022 và thông báo số 90/TB-BGDĐT ngày 26/01/2022 về việc tuyển sinh đi học tại U-crai-na. Đây là các học bổng diện Hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Ba Lan/U-crai-na. […]

Chi tiết
Th2
09

Thời khóa biểu chính thức học kỳ II năm học 2021-2022 bậc sau đại học

    Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu chính thức học kỳ II năm học 2021-2022 bậc sau đại học”. Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh (NCS) lưu ý […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th1
20

Cấm đăng ký môn học, học kỳ II năm học 2021-2022

   Trong học kì I năm học 2021-2022 và các học kỳ trước đó, Nhà trường đã ban hành các Quyết định về việc thu học phí của các Nghiên cứu sinh/Học viên cao học/sinh viên chương trình chuẩn/chương trình CLC TT23/bằng kép/… (sau đây gọi chung là người học).      Tính đến ngày […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Trang 6 của 47« First page...45678...203040...Trang cuối »