Th9
26

Tóm tắt luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Minh Phúc

Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu ảnh hưởng của vết nứt trong kết cấu tấm FGM Họ và tên:   Phạm Minh Phúc                                          Giới tính: Nam Ngày sinh:  05/12/1978                                                    Nơi sinh:  Hải Dương Quyết định công nhận NCS số 778/QĐ-CTSV ngày 21/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Chuyên ngành đào tạo: Cơ […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th9
16

Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2022-2023 bậc sau đại học

    Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu chính thức học học kỳ I năm học 2022-2023 bậc sau đại học”. Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh (NCS) lưu […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th9
12

Kế hoạch triển khai thu học phí trong năm học 2022-2023

    Căn cứ vào Quy định định mức học phí các bậc đào tạo đại học và sau đại học đã được Nhà trường ban hành trong năm học 2022-2023;      Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai thu học phí đối với bậc đào tạo đại học và sau đại học […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th9
09

Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Nghĩa Luân

Tên đề tài luận án:   Tối ưu phần mềm nhúng trên bộ xử lý đa nhân Họ và tên:               Phạm Nghĩa Luân                                         Giới tính: Nam Ngày sinh:              17/03/1983                                                    Nơi sinh:  Hải Phòng Quyết định công nhận NCS số 642/QĐ-CTSV ngày 15/09/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Chuyên ngành đào tạo: Hệ thống […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th9
09

Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Hữu Phúc

Tên đề tài luận án:   Tối ưu phần mềm nhúng trên bộ xử lý đa nhân Họ và tên:   Bùi Hữu Phúc                                                Giới tính: Nam Ngày sinh:  18/09/1980                                                    Nơi sinh:  Hải Dương Quyết định công nhận NCS số 642/QĐ-CTSV ngày 15/09/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th9
05

Thông tin luận án của NCS Phan Nguyễn Đức Dược

    Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp graphene-ống nano cácbon với hạt nano Au, Fe3O4 ứng dụng trong cảm biến sinh học 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phan Nguyễn Đức Dược                                […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th8
31

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đình Dư

Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu ứng dụng Phương pháp CFEM trong Cơ vật rắn biến dạng Họ và tên:   Nguyễn Đình Dư                                          Giới tính: Nam Ngày sinh:  22/02/1985                                                    Nơi sinh:  Bình Định Quyết định công nhận NCS số 778/QĐ-CTSV ngày 21/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Chuyên ngành đào tạo: […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th8
18

Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản

    Ngày 18/08/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 2759/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản trong năm 2023”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Tên chương trình: Chương trình trao đổi mùa Xuân […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ
Chi tiết
Trang 3 của 5712345...102030...Trang cuối »