Th5
02

Lịch thi chính thức HK II năm học 2017 – 2018 bậc sau đại học

      Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lich thi chinh thức_HKII 17-18 bậc SĐH để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng. Giảng viên và học viên thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành liên quan: 1. Đối với […]

Chi tiết
Th4
23

Thông báo đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Đỗ Hồng Minh

     Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Đỗ Hồng Minh, sinh ngày 16/08/1979, tại Bắc Giang. Đề tài: Nghiên cứu tính chất điện và đặc […]

Chi tiết
Th4
13

Lịch thi dự kiến học kỳ II năm học 2017-2018 bậc sau đại học

     Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi dự kiến học kỳ II năm học 2017 – 2018 bậc sau đại học để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.      Nếu giảng viên có đề nghị thay đổi […]

Chi tiết
Th4
06

Triệu tập tham dự buổi giới thiệu chương trình học bổng của Trường Đại học Hồng Kông năm 2018

      Ngày 20 tháng 3 năm 2018, Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội đã có công văn 928/ĐHQGHN-CTHSSV về việc phối hợp với trường Đại học Hồng Kông tổ chức buổi giới thiệu chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ của Trường Đại học Hồng Kông năm 2018 cho […]

Chi tiết
Th4
06

Nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018, học phí quá hạn, học phí ngoài giờ và các khoản nợ (nếu có) của NCS, HVCH

     Trong Học kì II năm học 2017-2018, Nhà trường đã ban hành các Quyết định về việc thu học phí niên chế; học phí học ngoài giờ của học viên cao học và nghiên cứu sinh các khoá K22, K23 và K24; học phí quá hạn của các nghiên cứu sinh khóa K20, […]

Chi tiết
Th4
06

Thông báo bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Trần Quốc Quân

         Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Trần Quốc Quân, sinh ngày 15/05/1990, tại Hà Tĩnh.          Tên đề tài luận án: “Phân tích ổn định tĩnh và […]

Chi tiết
Th4
06

Thông báo bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Văn Sang

      Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Văn Sang, sinh ngày 25/12/1982, tại Ninh Bình. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu cải tiến các kỹ thuật rút gọn […]

Chi tiết
Th3
15

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Ngọc Hà

     Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Trần Ngọc Hà, sinh ngày 01/06/1984, tại Hà Nội. Đề tài: Các bài toán tối ưu tổ hợp và tính toán mềm. […]

Chi tiết
Trang 18 của 31« First page...10...1617181920...30...Trang cuối »