Bảo vệ luận văn thạc sĩ chương trình liên kết với Đại học Paris-Saclay, Pháp của học viên Lê Quốc Anh

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chương trình liên kết với Đại học Paris-Saclay, Pháp của học viên Lê Quốc Anh, sinh ngày 11/08/1998 tại Hưng Yên.

Tên đề tài luận văn: “Point cloud compression for humans and machines”.

Chuyên ngành: Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu

Thời gian: 18h30, Thứ Hai, ngày 29/01/2024

Địa điểm: Họp trực tuyến với Pháp, phía Việt Nam họp tại Phòng 210, Nhà E3, Trường Đại học Công nghệ, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Link họp trực tuyến: https://bit.ly/3O7NAVJ

Thành phần tham dự: Học viên bảo vệ, Hội đồng chấm luận văn, cán bộ hướng dẫn, đại diện Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ và các nhà khoa học, người học quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan