Th7
27

Ngành Hệ thống thông tin

      Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống Thông tin (HTTT) là các chuyên gia “tích hợp giải pháp công nghệ thông tin và quy trình kinh doanh đáp ứng nhu cầu thông tin, phát triển tài nguyên quy trình củadoanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp đạt mục tiêu hiệu quả với hiệu suất cao” có năng lực […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Khoa học Máy tính hệ Chuẩn

          Về cơ bản, chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học máy tính  được xây dựng dựa trên Chương trình Khoa học Máy tính của UNSW, có hiệu chỉnh, bổ sung một số học phần theo bản gốc ACM-CC 2005. Cụ thể hơn:          – […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Công nghệ thông tin

       Ngành Công nghệ thông tin có mục tiêu đào tạo cụ thể:         1. Mục tiêu chung         –  Về kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ thông tin, cũng như được định hướng một số vấn đề hiện đại […]

Chi tiết
Trang 4 của 41234