Thời khóa biểu học phần Giáo dục thể chất và điều chỉnh thông tin LHP học kỳ I năm học 2022-2023

     Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu học phần Giáo dục thể chất và điều chỉnh thông tin lớp học phần (LHP) học kỳ I năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

1. Thời khóa biểu các lớp học phần Giáo dục thể chất: đính kèm

2. Điều chỉnh Thời khóa biểu các lớp học phần học kỳ I năm học 2022-2023đính kèm

3. Các lớp học phần mở bổ sung: đính kèm

      Thời gian bắt đầu đăng ký học từ 10h30 ngày 19/08/2022 đến hết ngày 22/08/2022. Sinh viên đăng ký học trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ: https://daotao.vnu.edu.vn/dkmh.

       Nếu gặp vướng mắc sinh viên liên hệ PĐT tại 105-E3 hoặc qua các kênh sau để được hỗ trợ giải quyết:

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan