Lùi thời gian đăng ký học học kỳ I năm học 2022-2023

    Ngày 15/8/2022 Phòng Đào tạo đã ra thông báo số 227/ĐT, trong đó thời gian đăng ký học học kỳ I năm học 2022-2023 sẽ diễn ra từ 10h30 ngày 19/8/2022 đến hết ngày 22/8/2022. Tuy nhiên, do hệ thống đăng ký học chung gặp sự cố, vì vậy Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký học như sau:

  • Thời gian mở cổng đăng ký học:

    Từ 16h30 Thứ 6, ngày 19/8/2022 ÷ 16h30 Thứ 3, ngày 23/8/2022

  • Do vấn đề kỹ thuật phát sinh, nên hiện tại hệ thống hoạt động chưa thật sự được ổn định và có thể xảy ra tình trạng chậm, tắc nghẽn làm hoạt động đăng ký học của sinh viên gặp khó khăn. Nhà trường đề nghị toàn thể sinh viên chia sẻ khó khăn chung này và bình tĩnh trong thao tác đăng ký học phần.
  • Nhà trường cam kết, trong khả năng cho phép sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu học tập của sinh viên và hỗ trợ trực tiếp đối với các trường hợp sinh viên gặp khó khăn trong đăng ký học trực tuyến theo lịch:
Thời gian Địa điểm
8h30 ÷ 11h30, Thứ 2 ngày 22/8/2022 Phòng máy tính 201-G2
14h00 ÷ 17h00, Thứ 2 ngày 22/8/2022 Phòng máy tính 201-G2
8h30 ÷ 11h30, Thứ 3 ngày 23/8/2022 Phòng máy tính 201-G2
  • Ngoài ra, sinh viên có thể liên hệ với Phòng Đào tạo qua các kênh sau:
  • Email: daotao_dhcn@vnu.edu.vn;
  • Kênh tiếp người học online: https://hotro.uet.vnu.edu.vn/;
  • Điện thoại: 024 3202 6858 (giờ hành chính);
  • Trực tiếp: tại phòng Đào tạo_ P.105-E3 (giờ hành chính).

Phòng Đào tạo chân thành xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm của các bạn sinh viên.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan