Th8
25

Lịch thi, danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ học kỳ phụ, 2021-2022

Căn cứ đơn và hồ sơ minh chứng của sinh viên xin hoãn thi, phòng Đào tạo trân trọng thông báo:  I. Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ phụ năm học 2021-2022: đính kèm II. Danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ HK phụ năm học 2021-2022: đính kèm Trân trọng thông báo./

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th8
19

Lùi thời gian đăng ký học học kỳ I năm học 2022-2023

    Ngày 15/8/2022 Phòng Đào tạo đã ra thông báo số 227/ĐT, trong đó thời gian đăng ký học học kỳ I năm học 2022-2023 sẽ diễn ra từ 10h30 ngày 19/8/2022 đến hết ngày 22/8/2022. Tuy nhiên, do hệ thống đăng ký học chung gặp sự cố, vì vậy Phòng Đào tạo thông […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th8
18

Thời khóa biểu học phần Giáo dục thể chất và điều chỉnh thông tin LHP học kỳ I năm học 2022-2023

     Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu học phần Giáo dục thể chất và điều chỉnh thông tin lớp học phần (LHP) học kỳ I năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 1. Thời khóa biểu các lớp học phần Giáo dục thể chất: đính kèm 2. Điều chỉnh Thời khóa biểu các […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th8
17

Điều chỉnh Lịch thi học kỳ phụ, năm học 2021-2022 bậc đại học (lần 2)

 Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh Lịch thi học kỳ phụ, năm học 2021-2022 đã thông báo ngày 01/08/2022 như sau: Mã LHP Học phần Giảng viên Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh Giờ Ngày thi HTT Giảng đường Giờ Ngày thi HTT Giảng đường CTE2018 40 Vẽ kỹ thuật TS. Dương Tuấn Mạnh 8h00 18/08/2022 TTM […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th8
15

Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2022-2023

  Phòng Đào tạo (PĐT) trân trọng gửi tới toàn thể sinh viên bậc đại học Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2022-2023, cụ thể như sau:     1. Thời khóa biểu bắt đầu thực hiện từ thứ Hai ngày 29/08/2022; lịch thực hành/bài tập bắt đầu chậm hơn 1 tuần so với lịch học […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th8
02

Lịch thi kết thúc học kỳ phụ năm học 2021-2022

   Phòng Đào tạo (ĐT) trân trọng gửi đến các đơn vị trong Trường “Lịch thi kết thúc học kỳ phụ, năm học 2021-2022” của các lớp đại học hệ chính quy. Kính đề nghị các Thủ trưởng đơn vị thông báo cho cán bộ giảng dạy, cán bộ mời giảng của đơn vị mình và lưu […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th8
02

Dự kiến thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023

    Phòng Đào tạo (P.ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên trong Trường “Dự kiến Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023”. Sinh viên lưu ý các nội dung sau:     1. Học kỳ I dự kiến bắt đầu từ ngày 29/08/2022 ÷ 11/12/2022 (15 tuần) đối với các khóa QH-2018-I/CQ, QH-2019-I/CQ, QH-2020-I/CQ […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Trang 3 của 3123