Th7
27

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử – viễn thông

       Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân kỹ thuật ngành Công nghệ kĩ thuật Điện tử, Truyền thông (CNĐTTT) với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo. Mục tiêu […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Khoa học máy tính hệ Chất lượng cao

1. Về kiến thức        Sinh viên ra trường, cử nhân ngành KHMT được trang bị kiến thức có hệ thống và hiện đại, phù hợp với các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới.         Kiến thức tổng hợp về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã […]

Chi tiết
Th7
27

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

    Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (MMT&TTDL) của Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), ĐHQGHN là cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, có khả năng nghiên cứu và làm việc trong các tập đoàn […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

      Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Công […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Cơ kỹ thuật

       Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Cơ […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Kỹ thuật năng lượng

      Chương trình đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư ngành Kỹ thuật năng lượng (KTNL) nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về năng lượng, có khả năng thực hành tốt, ứng dụng các hiểu biết và kỹ năng thực hành để nghiên cứu, triển khai thực tế. Kỹ […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Vật lý kỹ thuật

      Đào tạo cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật theo hướng ứng dụng công nghệ nano trong các lĩnh vực vật liệu mới, vi điện tử, y – sinh, môi trường và năng lượng sạch. Cử nhân tốt nghiệp ngành Vật lý kỹ thuật có thể đảm nhận các vị trí về […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử Truyền thông hệ Chuẩn

        Mục tiêu của chương trình là đào tạo các cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo. Các […]

Chi tiết
Trang 3 của 41234