Th9
28

Kiểm tra dữ liệu điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022

    Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách các sinh viên QH-2018 hệ kỹ sư, QH-2019, QH-2020, QH-2021 về Điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022. Yêu cầu sinh viên kiểm tra trong file dữ liệu trong Tổng hợp toàn Trường HKII 21_22.     Mọi thắc mắc/đề nghị điều chỉnh gửi […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th9
22

Dự kiến lịch thi đợt 1 học kỳ I năm học 2022-2023

    Căn cứ vào thực tế kế hoạch giảng dạy và học tập, Nhà trường tổ chức kỳ thi kết thúc học phần Học kỳ I, năm học 2022-2023 thành hai đợt: Đợt 1: bắt đầu từ tuần thứ 8 của học kỳ, dành cho các lớp học phần (LHP) kết thúc việc giảng […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th9
16

Điều chỉnh TKB và rà soát kết quả đăng ký học học kỳ I năm học 2022-2023

    Sau 2 tuần đầu học kỳ thực hiện quyền sinh viên được phép điều chỉnh đăng ký học theo quy chế, căn cứ vào dữ liệu đăng ký học học kỳ I, năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo (P.ĐT) trân trọng thông báo: 1. Thời khóa biểu 1.1. Các lớp/nhóm học phần bị hủy […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th9
13

Rà soát các điều kiện tốt nghiệp, hoàn thành chương trình đào tạo của sinh viên

    Căn cứ Công văn số 630/TB-ĐT ngày 16/12/2021 về minh chứng chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ được sử dụng để xét tốt nghiệp bậc đại học;Căn cứ Điều 43 về điều kiện tốt nghiệp trong Quy chế đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th9
07

Kết quả xét chuyển đổi sinh viên chương trình đào tạo CNTT chất lượng cao năm học 2022-2023

    Căn cứ vào Kết luận cuộc họp ngày 07/09/2022 của Hội đồng xét tuyển và chuyển đổi sinh viên đại học hệ chính quy thuộc chương trình đào tạo CNTT chất lượng cao năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo thông báo: Danh sách 1: Sinh viên không đủ điều kiện học chương trình đào […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th9
07

Xử lý học vụ học kỳ I năm học 2022-2023

   Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày 07/09/2022 của Hội đồng xử lý học vụ năm học 2022-2023 Trường Đại học Công nghệ, Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên có kết quả học tập diện phải xử lý học vụ như sau: Danh sách 1: Các sinh viên bị nhắc nhở vì kết […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th9
05

Kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022 của sinh viên bậc đại học

    Căn cứ kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp, Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022 của sinh viên bậc đại học các thông tin sau: 1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng (kèm theo). 2. Thời hạn còn […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Th8
26

Kết quả đăng ký học học kỳ I năm học 2022-2023

Căn cứ vào kết quả đăng ký học học kỳ I năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo thông báo: 1. Hủy các lớp học phần theo đề nghị của Khoa hoặc không đủ sĩ số đăng ký tối thiểu: (đính kèm)       Sinh viên đăng ký học ở các LHP bị hủy nói […]

Bởi Tuyết Nga | Đào tạo Đại học
Chi tiết
Trang 2 của 3123