Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính

1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

PLO1: Diễn giải được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, về khoa học chính trị và pháp luật; về văn hóa, xã hội và nhân văn; về rèn luyện thể chất và quốc phòng.

PLO2: Vận dụng được kiến thức cơ bản của Toán học, khoa học cơ bản, và CNTT để giải quyết các bài toán liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật.

PLO3: Sử dụng các kiến thức cơ sở của khối ngành để nhận định và phân tích các bài toán liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật máy tính.

PLO4: Kết hợp các kiến thức chuyên sâu về điện tử và khoa học máy tính trong bối cảnh vận động không ngừng của khoa học và công nghệ để thiết kế, xây dựng, triển khai và vận hành một cách hiệu quả các thiết bị yêu cầu sự tích hợp chặt chẽ giữa phần cứng với phần mềm.

2. Chuẩn đầu ra về kĩ năng

PLO5: Phát hiện, mô tả, phản biện vấn đề và đề xuất giải pháp về lĩnh vực chuyên môn bằng cách áp dụng các kiến thức khoa học, CNTT, các công cụ và công nghệ hiện đại.

PLO6: Thiết kế, thực thi, thử nghiệm giải pháp, phân tích dữ liệu và kết quả, đánh giá kỹ thuật để rút ra kết luận.

PLO7: Giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng; lập kế hoạch, điều phối, quản lý nhóm làm việc hiệu quả.

PLO8: Tư duy logic, biện chứng để giải quyết vấn đề thực tế hiệu quả và sáng tạo.

PLO9: Vận dụng (3) được kiến thức cơ bản về tiếng Anh tương đương trình độ 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

3. Mức tự chủ và trách nhiệm

PLO 10: Có ý thức đóng góp tạo ra những sản phẩm có giá trị phục vụ cộng đồng và phát triển lĩnh vực chuyên môn; có tinh thần tự học, tự nghiên cứu, hỗ trợ đồng nghiệp, tự định hướng và đưa ra kết luận chuyên môn, bảo vệ được quan điểm cá nhân.

PLO11: Chủ động tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp; có tính trung thực, chịu trách nhiệm cá nhân.

4. Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn một trong các nhóm nghề nghiệp phù hợp sau đây:

  • Kỹ sư thiết kế, kinh doanh, vận hành, khai thác, tư vấn các sản phẩm trong các lĩnh vực liên quan đến Kỹ thuật máy tính như thiết kế và chế tạo phần cứng, lập trình nhúng, IoT, các hệ thống thông minh, …
  • Quản lý dự án, doanh nhân công nghệ trong các lĩnh vực liên quan đến Kỹ thuật máy tính.
  • Giảng viên/Trợ giảng tại các trường Cao đẳng và Đại học, nghiên cứu viên tại các Trung tâm/Viện nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan đến Kỹ thuật máy tính.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Tiếp tục học sau đại học tại các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước theo các chuyên ngành có liên quan như Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật Robot, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, …

Bài viết liên quan