Cập nhật danh sách sinh viên đã nộp và chưa nộp học phí (tính đến hết 10h ngày 29/11/2022)

   Ngày 08/11/2022, Trường ĐHCN đã có thông báo thu học phí đợt 2 học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên: https://uet.vnu.edu.vn/trien-khai-thu-hoc-phi-trong-nam-hoc-2022-2023-2/

   Nhà trường đã thống kê danh sách sinh viên đã nộp và chưa nộp học phí (tính đến hết 10h ngày 29/11/2022), cụ thể:

–  SV chưa nộp_29.11.2022

– SV đã nộp_29.11.2022

    Đề nghị sinh viên Trường ĐHCN xem danh sách cập nhật thu học phí, và đề nghị sinh viên chưa nộp học phí thực hiện theo đúng yêu cầu về hình thức nộp, thời hạn nộp ở các đường link nói trên. Ngân hàng BIDV sẽ thực hiện quét thu HP lần cuối cùng vào ngày 05/12/2022.

    Sinh viên có thắc mắc về cách nộp học phí hoặc tài khoản đóng học phí có thể liên hệ trực tiếp đến phòng thu học phí theo số điện thoại 024.3754 9401 trong giờ hành chính hoặc gửi qua E-mail: quynhnt@vnu.edu.vn để được giải đáp.

   Trân trọng!

Bài viết liên quan