Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                                                  155 tín chỉ   Khối kiến thức chung (Chưa tính GDTC, GDQP-AN  và kỹ năng bổ trợ) 29 tín chỉ   Khối kiến thức theo lĩnh vực (Lĩnh vực kĩ thuật công nghệ) 16 tín chỉ   […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính

1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức      Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo –  Tên ngành đào tạo: + Tên Tiếng Việt: Kỹ thuật máy tính + Tên Tiếng Anh: Computer Engineering – Mã số ngành đào tạo: 52520214 – Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư – Thời gian đào tạo: 4,5 năm –  Tên văn bằng tốt nghiệp: + Tên Tiếng Việt: […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Vật lý kỹ thuật

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                           134 tín chỉ – Khối kiến thức chung:                                                            29 tín chỉ (Không tính các học phần GDTC,  GDQP-AN và Kỹ năng bổ trợ) – Khối kiến thức theo lĩnh vực: 18 tín chỉ – Khối kiến thức […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Vật lý kỹ thuật

1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn 1.1. Về kiến thức       Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Vật lý kỹ thuật

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Vật lý kỹ thuật + Tiếng Anh: Engineering Physics Mã số ngành đào tạo: 52520401 Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân Thời gian đào tạo: 4 năm Tên văn bằng tốt nghiệp: + Tiếng Việt: Cử nhân ngành […]

Bởi Tuyết Nga | ĐTĐH
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Truyền thông và mạng máy tính

Chương trình đào tạo dành cho khoá QH-2015 đến QH-2018: – Giới thiệu chung về chương trình đào tạo  – Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo – Nội dung chương trình đào tạo 

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Truyền thông và mạng máy tính

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                           157 tín chỉ – Khối kiến thức chung:                                                            29 tín chỉ (Không tính các học phần GDTC,  GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ) – Khối kiến thức theo lĩnh vực: 18 tín chỉ – Khối kiến thức […]

Bởi Tuyết Nga | Uncategorized @vi
Chi tiết
Trang 20 của 425« First page...10...1819202122...304050...Trang cuối »