Yêu cầu sinh viên QH-2015-I/CQ nộp ảnh để làm bằng tốt nghiệp

     Để chuẩn bị cho việc cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 06/2019, Phòng Công tác sinh viên thông báo các sinh viên KhóaQH-2015-I/CQ (ngành KHMT; CNTT; HTTT; CNKTĐT,TT; CNKTCĐT, VLKT) thực hiện các việc dưới đây:

     – Mỗi sinh viên nộp cho lớp trưởng lớp khóa học 02 ảnh chân dung màu (3x4cm) được chụp trong thời gian 2 tháng gần nhất.Mặt sau của mỗi ảnh ghi rõ họ tên/ngày sinh/mã sinh viên.Ảnh được bỏ trong phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ họ tên/ngày sinh/lớp/mã số sinh viên/nơi sinh theo giấy khai sinh. (Chú ý: ảnh chụp theo quy định ảnh thẻ).

    – Lớp trưởng thu ảnh của sinh viên trong lớp và lập danh sách gồm các thông tin: họ tên, mã số sinh viên, ngày sinh, lớp, đã nộp/chưa nộp. Lớp trưởng nộp đầy đủảnh và danh sách tại phòng Công tác sinh viên trước ngày 12/04/2019.Quá thời hạn này, nếu sinh viên không thực hiện yêu cầu trên, phải tự chịu trách nhiệm về việc không được cấp bằng tốt nghiệp đúng thời hạn của mình.

      Kính đề nghị các Khoa, Viện, Bộ môn thông báo, đôn đốc sinh viên khóa QH-2015-I/CQ thực hiện nội dung của thông báo này.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan