Yêu cầu sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 3 năm 2019 nộp ảnh để làm bằng tốt nghiệp

    Để chuẩn bị cho việc cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2019, Phòng Công tác sinh viên thông báo các sinh viên (Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp đại học hệ chính quy) thực hiện các việc dưới đây:

    Mỗi sinh viên nộp 02 ảnh chân dung màu (3x4cm) được chụp trong thời gian 2 tháng gần nhất. Mặt sau của mỗi ảnh ghi rõ họ tên/ngày sinh/mã sinh viên. Ảnh được bỏ trong phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ họ tên/ngày sinh/lớp/mã số sinh viên. (Chú ý: ảnh chụp theo quy định ảnh thẻ) nộp tại phòng Công tác sinh viên trước thứ Tư ngày 27/03/2019. Quá thời hạn này, nếu sinh viên không thực hiện yêu cầu trên, phải tự chịu trách nhiệm về việc không được cấp bằng tốt nghiệp đúng thời hạn của mình.

     Kính đề nghị các Khoa, Viện, Bộ môn thông báo, đôn đốc sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 3 năm 2019 thực hiện nội dung của thông báo này.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan