Triển khai thu học phí trong năm học 2022-2023

   Thực hiện Kế hoạch triển khai thu học phí trong năm học 2022-2023: https://uet.vnu.edu.vn/ke-hoach-trien-khai-thu-hoc-phi-trong-nam-hoc-2022-2023/

   Trường ĐH Công nghệ đã tiến hành thu lần 1: https://uet.vnu.edu.vn/lich-thu-hoc-phi-dot-1-hoc-ky-nam-hoc-2022-2023-doi-voi-sinh-vien-cac-khoa-tu-2021-tro-ve-truoc/

Nội dung thu lần 2 chi tiết như sau:

I. Số tiền cần nộp

      Số tiền sinh viên cần nộp ở đợt 2 = Tổng HP trong HKI – HP tạm nộp ở đợt 1 (nếu đã nộp) – HP được miễn/giảm (nếu có) + nợ kì trước (nếu có).

II. Hình thức nộp

     Người học nộp học phí qua Ngân hàng theo một trong các cách sau:

1. Người học nộp tiền vào TK cá nhân của người học mở tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy (do nhà trường mở cho người học lúc nhập học hoặc đã liên kết với TK thu học phí của trường), số dư tối thiểu là 50.000 đồng + Tổng số tiền phải nộp của người học theo danh sách đính kèm 1, đính kèm 2.

2. Người học có thể chuyển khoản trực tiếp học phí vào TK thu Học phí của Nhà trường theo thông tin như sau:

Tên người nhận: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Số Tài khoản: 21510001409100

Ngân hàng BIDV Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung: <Mã người học>_ <Họ tên>_ Nộp HP_K1_22_23

(VD: 19020000_Nguyen Van An_Nop HP_K1_22_23)

III. Thời hạn nộp: Từ 07/11/2022 đến 27/11/2022

      Người học kiểm tra danh sách, nếu có thắc mắc đề nghị trực tiếp liên hệ với phòng 101B-E3 (0243 7549401) để đối chiếu trước khi nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng.  

Đề nghị người học nộp học phí đúng thời hạn.

IV. Hình thức xử lí

Quá thời hạn trên, người học nộp muộn học phí sẽ bị áp dụng một trong các hình thức xử lí sau đây:

1. Sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí đúng hạn sẽ bị cấm thi tất cả các học phần, bị hạ một bậc điểm rèn luyện trong học kỳ tương ứng;

2. Kết thúc kỳ thi học kỳ, sinh viên còn nợ học phí không được đăng ký môn học trong học kỳ tiếp theo, không được đăng ký học kỳ phụ, bổ sung;

3. Sinh viên không nộp học phí từ hai học kỳ trở lên sẽ bị xem xét buộc thôi học;

Ghi chúNgười học sẽ phải hoàn thành tất cả các khoản nợ (nếu có) và học phí của học kỳ I năm học 2022-2023.

     Ngoài ra, Nhà trường thông báo danh sách các SV còn nợ học phí ở các học kì trước, không phát sinh học phí trong học kì này. Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí trong thời gian quy định nêu trên.

     Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan