Triển khai công tác sinh viên nghiên cứu khoa năm học 2021-2022

   Căn cứ Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học;

   Căn cứ Công văn số 2464/ĐHQGHN-KHCN ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian tổ chức hội nghị khoa học sinh viên cấp đơn vị,

   Nhà Trường dự kiến Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH) cấp Trường năm 2022 sẽ được tổ chức vào thứ Sáu, ngày 25/3/2022. Để đảm bảo kế hoạch này, Nhà Trường đề nghị các đơn vị chủ động lập kế hoạch triển khai công tác tổ chức hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2021 – 2022 tại đơn vị và hoàn thành việc tổ chức hội nghị cấp đơn vị trước thời hạn cuối cùng là ngày 15/3/2021.

   Trước khi tổ chức hội nghị SVNCKH cấp đơn vị, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác Phát triển (KHCN&HTPT). Báo cáo gồm các nội dung như sau:

  • Thời gian tổ chức hội nghị SVNCKH chính thức tại đơn vị.
  • Danh sách các công trình đăng ký (chính thức) tham dự giải thưởng SVNCKH cấp đơn vị năm học 2021-2022 (theo mẫu).
  • Danh sách đề nghị thành lập hội đồng đánh giá công trình tại các tiểu ban cấp đơn vị để nhà trường ra quyết định thành lập, trước khi tiến hành hội nghị tại đơn vị (lưu ý: tách riêng các hội đồng thuộc nhiệm vụ chiến lược (nếu có).

  Báo cáo của các đơn vị liên quan đến các nội dung yêu cầu ở trên, đề nghị gửi về Phòng KHCN&HTPT trước ngày 15/02/2021.

  Lưu ý:

  • Các đơn vị khuyến khích sinh viên trình bày báo cáo bằng tiếng
  • Trường hợp sinh viên tham gia NCKH có nguyện vọng sử dụng kết quả NCKH thay cho một môn học tự chọn có điều kiện thuộc khối kiến thức chuyên ngành thì Hội đồng cấp đơn vị đánh giá cho điểm và đề xuất cho điểm của môn học được thay thế trong chương trình đào tạo của ngành học (Điều 37 của Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN).

  Đề nghị các đơn vị sớm triển khai các công việc theo hướng dẫn để hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2021-2022 đạt kết quả tốt./.

  Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan