Thực hiện Khảo sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp đối với các cựu sinh viên khóa QH-2013

      Để phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ sinh viên, tuyển sinh và đào tạo, Trường Đại học Công nghệ thực hiện Khảo sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp đối với các cựu sinh viên khóa QH-2013với nội dung kế hoạch khảo sát như sau:

1. Mục đích khảo sát:

      Nhằm thu nhận thông tin khách quan về sản phẩm đào tạo của nhà trường, giúp nhà trường có căn cứ để điều chỉnh công tác quản lý, hỗ trợ sinh viên sao cho có lợi nhất cho sinh viên và phù hợp với yêu cầu xã hội.

2. Hình thức khảo sát:                                            

a. Trực tuyến qua đường link: https://goo.gl/forms/8vjG6KkaiGrFTIc63

b. Qua điện thoại: 024.37548864

c. Qua email: ctsv_dhcn@vnu.edu.vn hoặc ctsv.dhcn@gmail.com

3. Thời gian thực hiện khảo sát: Từ 25/07/2018 đến 05/08/2018

       Đề nghị các anh/chị cựu sinh viên K58 hỗ trợ nhà trường bằng cách truy cập vào đường link nêu trên để trả lời khảo sát hoặc trả lời điện thoại và email khảo sát của nhà trường.

      Kính đề nghị các Ban chủ nhiệm khoa hỗ trợ gửi thông báo này đến các cựu sinh viên K58 và đăng thông báo trên trang web của khoa để các cựu sinh viên được biết và tham gia hỗ trợ nhà trường.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan