HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP

1. Đối tượng

 • Sinh viên năm cuối hoặc người đã có bằng đại học muốn học tiếp lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ
 • Học viên chuẩn bị bảo vệ hoặc người đã có bằng thạc sĩ có dự định học tiếp lên bậc tiến sĩ
 • Người đang là học viên cao học, nghiên cứu sinh của Trường ĐHCN

2. Mức hỗ trợ

 • 120.000.000 VNĐ cho bậc đào tạo thạc sĩ
 • 150.000.000 VNĐ cho bậc đào tạo tiến sĩ

3. Tiêu chí xét

 • Bậc đào tạo thạc sĩ: thành tích tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc có thành tích tốt nghiệp loại khá cùng giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hai năm trước khi nộp hồ sơ.
 • Bậc đào tạo tiến sĩ: nghiên cứu sinh cần có thành tích tốt nghiệp thạc sĩ loại khá trở lên cùng giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hai năm trước khi nộp hồ sơ.

4. Kế hoạch

 • Tháng 3: Nhận hồ sơ
 • Từ 01/4 đến 15/7: Xét chọn
 • Từ 15/7 đến 15/9: Thông báo kết quả
 • Tháng 9: Cấp học bổng.

5. Biểu mẫu hồ sơ, địa chỉ nộp

6. Các học viên, NCS của Trường ĐHCN đã được học bổng năm 2019

 • Nghiên cứu sinh (3): Phạm Đình Nguyện chuyên ngành Cơ kỹ thuật; Phạm Văn Thành chuyên ngành Kỹ thuật điện tử; Nguyễn Thọ Thông chuyên ngành Hệ thống thông tin.
 • Học viên cao học (2): Nguyễn Ngọc Huyền chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano; Vương Quang Huy chuyên ngành Kỹ thuật điện tử.

7. Thông tin thêm về hợp tác giữa Trường ĐHCN và Tập đoàn Vingroup

Năm 2018, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với Công ty cổ phần phát triển công nghệ VinTech (Vingroup), cụ thể về tài trợ nghiên cứu khoa học và chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ dành cho Trường ĐHCN. Theo đó trong năm 2019 đã có 2 học viên cao học và 3 NCS của Trường ĐHCN đã giành được học bổng hỗ trợ học tập. TS. Trần Quốc Long (Khoa Công nghệ Thông tin) đăng ký thành công đề tài “Hệ thống trí tuệ nhân tạo chuẩn đoán và tiên lượng bệnh nhồi máu cơ tim dựa trên siêu âm tim”, đã được Quỹ VinIF tài trợ 6,5 tỷ đồng nhằm thúc đẩy nghiên cứu đi vào ứng dụng thực tế. Đề tài của TS. Trần Quốc Long được lựa chọn trong số 197 hồ sơ đăng ký thuộc các lĩnh vực big data, y sinh tính toán, gene và tế bào, khoa học vật liệu, giao thông thông minh, IoT, nhận dạng hình ảnh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, …

Bài viết liên quan