Thông báo đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Trần Quốc Quân

     Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Trần Quốc Quân, sinh ngày 15/05/1990, tại Hà Tĩnh.

Đề tài:  Phân tích ổn định tĩnh và đáp ứng động lực phi tuyến của vỏ thoải hai độ cong FGM trên nền đàn hồi

Chuyên ngành:   Cơ kỹ thuật                      Mã số: 62 52 01 01

Thời gian:          09h00, thứ Tư,  ngày 06/12/2017

Địa điểm:           Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ
                          144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan