Thời khóa biểu học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023

    Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu các lớp học phần Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2022-2023 (kèm theo), cụ thể như sau:

   Sinh viên lưu ý đăng ký LHP đúng đối tượng quy định: sinh viên thuộc chương trình đào tạo chuẩn không được đăng ký các lớp học phần dành cho chương trình chất lượng cao và ngược lại.

    Thời gian bắt đầu đăng ký học từ 10h00 ngày 06/12/2022 đến hết ngày 11/12/2022. Sinh viên đăng ký học trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ: http://dangkyhoc.vnu.edu.vn/.

       Nếu gặp vướng mắc sinh viên liên hệ trực tiếp PĐT tại P105-E3 hoặc qua một trong các kênh sau:

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan