Quy định về giảm học phí đối với các học phần ngoại ngữ và các học phần được miễn học và công nhận điểm của chương trình chất lượng cao TT23

    Nhà trường ban hành Quyết định 282 /QĐ-CTSV, ngày 15/04/2021 về việc Quy định giảm học phí đối với các học phần ngoại ngữ và các học phần được miễn học và công nhận điểm của chương trình chất lượng cao TT23.

    Giảm học phí đối với các học phần ngoại ngữ và các học phần được miễn học và công nhận điểm khi có thành tích trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế và nghiên cứu khoa học, của sinh viên đại học thuộc chương trình chất lượng cao theo TT23, tại Trường Đại học Công nghệ.

    Sinh viên thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao theo TT23 được miễn học và công nhận điểm của học phần nào thì được giảm số tiền học phí của học phần đó theo mức cụ thể như sau:

  • Đối với Khóa QH-2017, 2018: giảm 350.000đ/tín chỉ.
  • Đối với các Khóa từ QH-2019 trở đi: giảm 400.000đ/tín chỉ.
  • Phần kinh phí được giảm sẽ được trừ vào học kỳ cuối cùng của khóa học.

   Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho tất cả sinh viên các khóa từ QH-2017 trở đi.

Bài viết liên quan