Nhận Thẻ SV, BHYT, BHTT

     Hiện nay Phòng Công tác Sinh viên đã nhận được Thẻ Sinh viên, Thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) và Bảo hiểm Thân thể (BHTT) đợt 1 năm 2019 của sinh viên K64 (Danh sách SV) từ các đơn vị cung cấp, cụ thể:

      + Thẻ BHTT của tất cả các sinh viên K64 tham gia BHTT tại trường;

     + Thẻ BHYT của các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo;

     + Thẻ Sinh viên của sinh viên K64 các ngành, trừ ngành Công nghệ Thông tin (chương trình đào tạo chuẩn)

     Phòng Công tác Sinh viên thông báo lịch trả các loại Thẻ trên như sau:

    1. Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 13h30, thứ Tư, ngày 09/10/2019 đến hết 16h30, thứ Hai, ngày 14/10/2019 theo lịch sau:

STT Tên ngành Thời gian
1.        Công nghệ Thông tin (TT 23)

CNKT Điện tử viễn thông (TT23)

Chiều thứ Tư, ngày 09/10/2019 đến hết thứ Năm, ngày 10/10/2019
2.        + Công nghệ Hàng không Vũ trụ

+ Công nghệ Nông nghiệp

Sáng thứ Sáu, ngày 11/10/2019
3.        + Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

+ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Chiều thứ Sáu, ngày 11/10/2019
4.        + Vật lý kỹ thuật

+ Cơ kỹ thuật

+ Máy tính và Robot

Sáng thứ Hai, ngày 14/10/2019
5.        + Công nghệ Thông tin Chiều thứ Hai, ngày 14/10/2019

      2. Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3)

      3. Yêu cầu:

    Các sinh viên đến nhận các loại Thẻ theo thời gian, địa điểm nói trên. Khi đến nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân và ký nhận vào Danh sách nhận Thẻ. Riêng đối với Thẻ sinh viên, sau khi nhận thẻ sinh viên ký nhận vào râu thẻ để Nhà trường gửi lại râu này cho ngân hàng BIDV làm thủ tục kích hoạt Thẻ cho sinh viên;

    Các sinh viên còn thiếu Thẻ BHYT đợt này và Thẻ sinh viên của toàn bộ sinh viên ngành Công nghệ Thông tin (chương trình đào tạo chuẩn) sẽ được nhận vào đợt thông báo tiếp theo của Nhà trường.

    Sau khi nhận các loại Thẻ, sinh viên cần đọc kỹ các thông tin của mình được in trên Thẻ, nếu có thông tin nào không chính xác thì làm Đơn đề nghị in lại Thẻ (mẫu đơn). Đơn đề nghị in lại Thẻ nộp ở Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) chậm nhất vào thứ Ba, ngày 15/10/2019.

     Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan