Mời viết bài các Hội thảo khoa học Quốc gia về vai trò và mô hình hoạt động của nhóm nghiên cứu trong các trường đại học

    Để có cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ cho các Nhóm nghiên cứu, thông qua Nhóm nghiên cứu để nâng cao tiềm lực KHCN của các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo tiến sỹ, trong khuôn khổ đề tài Nhà nước của Chương trình Khoa học giáo dục, mã số KHGD/16-20.ĐT.032, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN phối hợp với Vụ KHCN-MT của Bộ giáo dục và Đào tạo và các trường đại học tổ chức 2 Hội thảo khoa học quốc gia:

      Hội thảo 1“Vai trò của các nhóm nghiên cứu trong việc nâng cao tiềm lực khoa học và nâng cao chất lượng đào tạo tiến sỹ tại các trường đại học ”, đơn vị phối hợp và đăng cai, đồng tổ chức Hội thảo với Đề tài và Vụ KHCN-MT của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

       Thời gian: ngày 22 và 23 tháng 4, 2019

       Địa điểm: Trường Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

   Gửi bài, tham luận trước 16g00 ngày 20.4.2019 và đăng ký tham dự Hội thảo theo email: ducnd@vnu.edu.vn, myttt@vnu.edu.vn.

ĐT liên hệ của BTC: 024-37547978

       Hội thảo 2: “Tiêu chí và mô hình hoạt động của các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học ở Việt Nam và trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

        Đơn vị phối hợp và đăng cai, đồng tổ chức Hội thảo với Đề tài và Vụ KHCN-MT của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Thời gian: ngày 25 và 26 tháng 4, 2019

       Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

   Gửi bài, tham luận trước 16g00 ngày 23.4.2019 và đăng ký tham dự Hội thảo theo email: ducnd@vnu.edu.vn, myttt@vnu.edu.vn

ĐT liên hệ của BTC: 024-37547978

BTC trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục, khoa học công nghệ,  các chuyên gia viết bài và tham gia đóng góp ý kiến tham luận tại Hội thảo.

 

Bài viết liên quan