Lịch thi lại kỹ năng bổ trợ dành cho sinh viên QH-2015 khoa CNTT

     Căn cứ thông báo số 314/TB-TTDB&PTNNL về việc tổ chức thi kỹ năng bổ trợ của sinh viên Trung tâm dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, Phòng Đào tạo xin thông báo đến toàn thể sinh viên khóa QH-2015 khoa Công nghệ thông tin (Danh sách sinh viên thi bổ sung) lịch thi cụ thể như sau:

1. Thời gian thi: Từ 14h00 ngày 05/01/2019.

2. Địa điểm thi: Phòng máy tính Tầng 6, Khoa Quốc tế, Nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thời gian phân ca thi:

Ca thi Thời gian
Ca 1 14h00 – 14h50
Ca 2 15h00 – 15h50
Ca 3 16h00 – 16h50

Lưu ý đối với sinh viên:

      Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên/chứng minh thư trước khi vào phòng thi. Sinh viên có mặt trước ca thi 15 phút tại phòng thi, tham dự thi theo đúng ca.

      Khi đi thi, sinh viên phải có mặt đúng giờ, nếu muộn ca thi quá 15 phút, sinh viên không được tham dự đợt thi và sẽ tham dự đợt thi lại, thi bổ sung (theo lịch của Trung tâm DB&PTNNL).

      Sinh viên đăng ký học kỹ năng nào thi đúng kỹ năng đó. Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn thi trên website học kỹ năng bổ trợ.

Sinh viên nếu có thắc mắc, liên hệ :

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, ĐHQGHN

        Địa chỉ: Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.    Điện thoại: 024 2142 898

        Cán bộ chuyên trách: Giang Hồng Quỳnh (0916.121.322,  email: quynhgh@gmail.com)

Bài viết liên quan