Lịch thi kết thúc học kỳ phụ năm học 2021-2022

   Phòng Đào tạo (ĐT) trân trọng gửi đến các đơn vị trong Trường Lịch thi kết thúc học kỳ phụ, năm học 2021-2022 của các lớp đại học hệ chính quy. Kính đề nghị các Thủ trưởng đơn vị thông báo cho cán bộ giảng dạy, cán bộ mời giảng của đơn vị mình và lưu ý một số nội dung sau:

   – Đề nghị giảng viên: Thực hiện công tác ra đề, trực đề, hoàn thiện điểm học phần, giải đáp thắc mắc theo đúng quy định tại công văn số 527/ĐT ban hành ngày 29/12/2011 và Quy chế đào tạo đại học ban hành theo quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

   – Yêu cầu sinh viên: Có mặt tại phòng thi trước 15 phút để làm thủ tục dự thi và phải xuất trình thẻ sinh viên mới được dự thi.

   Trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan