Dự kiến thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023

    Phòng Đào tạo (P.ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên trong Trường “Dự kiến Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023”. Sinh viên lưu ý các nội dung sau:

    1. Học kỳ I dự kiến bắt đầu từ ngày 29/08/2022 ÷ 11/12/2022 (15 tuần) đối với các khóa QH-2018-I/CQ, QH-2019-I/CQ, QH-2020-I/CQ và QH-2021-I/CQ.

    Riêng đối với khóa QH-2022-I/CQ, thời gian học kỳ I dự kiến bắt đầu từ ngày 10/10/2022 – 18/12/2022 (10 tuần).

    Lịch học bài tập, thực hành bắt đầu học từ tuần thứ 2 của học kỳ.

   2. Thời gian đăng ký học phần: từ ngày 19/08/2022 – 22/08/2022.

   3. Thời khóa biểu chính thức dự kiến thông báo ngày 12/08/2022.

   4. Sinh viên cần xem kỹ dự kiến thời khóa biểu, đối chiếu với kế hoạch học tập của cá nhân. Nếu gặp vướng mắc, trước ngày 09/8/2022, sinh viên liên hệ trực tiếp P.ĐT (P.105-E3) hoặc qua một trong các kênh sau để hỗ trợ giải quyết:

– Gửi thư đến địa chỉ email: daotao_dhcn@vnu.edu.vn

– Gọi điện thoại đến số: 024 3202 6858

– Qua kênh hỗ trợ trực tuyến: https://hotro.uet.vnu.edu.vn/

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan