Lịch thi, danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2021-2022

   Căn cứ theo biên bản xử lý tại phòng thi, đơn và hồ sơ minh chứng của sinh viên xin hoãn thi, Phòng Đào tạo thông báo lịch thi và danh sách sinh viên được tham gia kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

   Đề nghị giảng viên:

   + Thực hiện công tác ra đề, hoàn thiện điểm học phần, giải đáp thắc mắc theo đúng quy định tại công văn số 527/ĐT ban hành ngày 29/12/2011 và Quy chế đào tạo đại học ban hành theo quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

   + Tham gia trực đề.

  Yêu cầu sinh viên:

   + Cần chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kỹ thuật, thực hiện nghiêm túc các quy định về thi vấn đáp, trắc nghiệm, tự luận trực tuyến đã được ban hành tại các công văn số 631/ĐT ngày 16/12/2021 về các công việc sinh viên cần thực hiện trong kỳ thi học kỳ I năm học 2021-2022.

I. Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2021-2022

II. Danh sách sinh viên tham gia kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2021-2022

  Trân trọng thông báo

Bài viết liên quan