[E-magazine] Những quyết sách sáng tạo và vai trò cá nhân kiệt xuất

Bản tin UET giới thiệu bài phỏng vấn của GS.VS. Đào Trọng Thi – nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ về quan điểm, định hướng và khó khăn trong những ngày đầu thành lập Khoa Công nghệ (nay là Trường Đại học Công nghệ), được đăng trong Kỷ yếu “15 năm xây dựng và trưởng thành”.

Bài viết liên quan