Lịch thi chính thức đợt 1 học kỳ I năm học 2022-2023

   Căn cứ vào thực tế kế hoạch giảng dạy và học tập, Nhà trường tổ chức kỳ thi kết thúc học phần Học kỳ I, năm học 2022-2023 thành hai đợt:

  • Đợt 1: bắt đầu từ tuần thứ 8 của học kỳ, dành cho các lớp học phần (LHP) kết thúc việc giảng dạy trước ngày 13/11/2022;
  • Đợt 2: bắt đầu từ tuần thứ 16 của học kỳ, dành cho các lớp học phần còn lại.

  Nay Phòng Đào tạo (ĐT) trân trọng gửi đến các Thầy/Cô và toàn thể các bạn Sinh viên Lịch thi chính thức đợt 1 học kỳ I, năm học 2022-2023 của các lớp đại học hệ chính quy, với các nội dung cần lưu ý như sau:

  – Đề nghị giảng viên: Thực hiện công tác ra đề, trực đề, hoàn thiện điểm học phần, giải đáp thắc mắc theo đúng quy định tại công văn số 527/ĐT ban hành ngày 29/12/2011 và Quy chế đào tạo đại học ban hành theo quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

  – Yêu cầu sinh viên: Có mặt tại phòng thi trước 15 phút để làm thủ tục dự thi và phải xuất trình thẻ sinh viên mới được dự thi.

  Ghi chú: kính nhờ các Đơn vị, các bạn Sinh viên thông báo Lịch thi chính thức này đến các Thầy/Cô mời giảng.

  Trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan