Lịch học học phần Nhà nước và Pháp luật đại cương của SV K67, học kỳ II năm học 2023-2024

Phòng Đào tạo (PĐT) trân trọng thông báo lịch học học phần Nhà nước và Pháp luật đại cương trong học kỳ II năm học 2023-2024 như sau:

1. Đối tượng học: Toàn thể SV K67

Lưu ý: Nhà trường đã đăng ký học cho toàn thể SV K67, đề nghị các bạn SV tham gia học đầy đủ, nếu có nguyện vọng khác phản hồi qua https://forms.gle/XTPb2p8MPNbLteYbA trước ngày 26/02/2024.

2. Đơn vị tổ chức giảng dạy: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN (ĐBCLGD);

3. Hình thức học: Trực tuyến trên hệ thống LMS của ĐHQGHN (VNU LMS);

4. Thời gian học: 7 tuần (bắt đầu từ ngày 4/3/2024 ÷ 22/4/2024)

5. Hướng dẫn học: Thông tin về tài khoản đăng nhập, tài liệu hướng dẫn học tập, các kênh trực tuyến hỗ trợ học tập,… sẽ được Viện ĐBCLGD gửi đến SV qua email trước ngày 28/02/2024. Các phát sinh SV có thể liên hệ Viện ĐBCLGD qua email: cte@vnu.edu.vn.

6. Danh sách lớp học phần: Toàn thể SV K67 được bố trí thành 08 lớp học phần, SV xem thông tin trong Danh sách lớp đính kèm.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc đề nghị liên hệ PĐT tại phòng 105-E3 hoặc qua các kênh sau để được hỗ trợ giải quyết:

– Hotline: 024 3202 6858

– Email: daotao_dhcn@vnu.edu.vn

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan