LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2022

TT Ngày Thứ Giờ

học

Môn học Giảng viên Hình thức giảng dạy online qua Lưu ý
       1 03/04/2022 CN 14h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Zoom Môn học thuộc đề thi môn Tin học cơ sở của các chuyên ngành thuộc Khoa CNTT
       2 05/04/2022 3 18h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Zoom
       3 09/04/2022 7 18h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Zoom
       4 10/04/2022 CN 14h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Zoom
       5 12/04/2022 3 18h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Zoom
       6 14/04/2022 5 18h Lập trình nâng cao TS. Nguyễn Văn Vinh Zoom
       7 30/03/2022 4 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Hoàng Thị Điệp Zoom Môn học thuộc đề thi môn Tin học cơ sở của các chuyên ngành thuộc Khoa CNTT
       8 01/04/2022 6 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Đặng Cao Cường Zoom
       9 04/04/2022 2 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Đặng Cao Cường Zoom
   10 08/04/2022 6 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Đặng Cao Cường Zoom
   11 11/04/2022 2 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Hoàng Thị Điệp Zoom
   12 13/04/2022 4 18h Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS. Hoàng Thị Điệp Zoom
   13 31/03/2022 5 18h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Google meet Môn học thuộc đề thi môn Tin học cơ sở của các chuyên ngành thuộc Khoa CNTT
   14 02/04/2022 7 8h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Google meet
   15 03/04/2022 CN 8h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Google meet
   16 07/04/2022 5 18h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Google meet
   17 09/04/2022 7 8h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Google meet
   18 10/04/2022 CN 8h Cơ sở dữ liệu TS.Trần Trọng Hiếu Google meet
   19 09/04/2022 7 14h Đánh giá năng lực PGS.TS.

Phạm Ngọc Hùng

P.303-G2
   20 20/04/2022 4 18h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Zoom Môn Toán rời rạc chỉ dành cho các thí sinh học ngành gần phải học bổ sung kiến thức để đủ điều kiện dự thi các chuyên ngành thuộc Khoa CNTT
   21 21/04/2022 5 18h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Zoom
   22 23/04/2022 7 8h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Zoom
   23 27/04/2022 4 18h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Zoom
   24 28/04/2022 5 18h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Zoom
   25 04/05/2022 4 18h Toán học rời rạc TS. Tô Văn Khánh Zoom

 

  • Ghi chú:

+ Môn học “Toán học rời rạc” chỉ dành cho các bạn thí sinh có bằng đại học thuộc các ngành gần phải học bổ sung kiến thức để phù hợp với các chuyên ngành đăng ký dự thi bậc thạc sĩ thuộc Khoa Công nghệ thông tin.

+ Các môn học khác là môn học để bổ trợ cho thí sinh tham dự kỳ thi Tuyển sinh Sau đại học năm 2022. Cụ thể môn Tin học cơ sở dành cho các thí sinh dự thi các chuyên ngành thuộc Khoa Công nghệ Thông tin có cấu trúc đề thi bao gồm 3 môn: Lập trình nâng cao, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu.

+ Các môn học của các chuyên ngành khác sẽ được thông báo sau.

+ Học phí quy định:

STT Môn học Số

tín chỉ

Số buổi học Học phí/

buổi (đ)

Tổng tiền (đ)
1 Toán học rời rạc 04 06 250.000 1.500.000
2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 03 06 250.000 1.500.000
3 Cơ sở dữ liệu 03 06 250.000 1.500.000
4 Lập trình nâng cao 03 06 250.000 1.500.000
6 Đánh giá năng lực 01 250.000 250.000
  • Quy định: thí sinh đăng ký học theo môn học.
  • Thí sinh đăng ký học theo đường link dưới đây: https://forms.gle/WVQpzdytGL7tE7X86
  • Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chuyên viên phụ trách – Tạ Hồng Hạnh: 0977547263, email: hanhth@vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinh.saudaihoc.dhcn

Bài viết liên quan