Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Cơ kỹ thuật của Nghiên cứu sinh Hoàng Văn Mạnh

Sáng ngày 23/03/2022, tại Trường Đại học Công nghệ đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Cơ kỹ thuật của Nghiên cứu sinh Hoàng Văn Mạnh (công tác tại Trường Đại học Công nghệ), với đề tài “Nhận dạng tự động cụm tín hiệu QRS trong hệ thống điện tâm đồ gắng sức”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng.

Tham dự Lễ bảo vệ về phía Trường ĐHCN có PGS.TS. Nguyễn Phương Thái – Trưởng phòng Đào tạo.

Hội đồng cấp ĐHQG chấm luận án tiến sĩ gồm GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh – Viện Cơ học, Viện Hàn lâm KH&CN VN, Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Ngọc Linh – Trường ĐHCN, Thư ký. Các phản biện gồm PGS.TS. Nguyễn Phạm Thục Anh – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; PGS.TS. Lã Đức Việt – Viện Cơ học, Viện Hàn lâm KH&CN VN; TS. Bùi Thanh Lâm – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Các ủy viên gồm  PGS.TS. Bạch Nhật Hồng – Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Bộ Quốc phòng; TS. Trần Dương Trí – Trường ĐHCN.

Luận án có kết quả chính gồm đề xuất phương pháp nhận dạng vị trí các phức bộ QRS phù hợp với cả tín hiệu ECG gắng sức cũng như tĩnh dựa trên nguyên lý xác định các đỉnh trội và lấy ngưỡng thích nghi. Phương án đã được thử nghiệm, so sánh với một số nghiên cứu khác trên thế giới và cho kết quả tốt; đề xuất thuật toán xác định 5 điểm quan trọng có trong tín hiệu ECG dựa trên phép biến đổi Hilbert, lấy ngưỡng và quy tắc lựa chọn. Kết quả được đánh giá trên cơ sở ECG gắng sức cũng như nghỉ và đáp ứng được các tiêu chí đề ra; Phương án thiết kế cho mỗi chuyển đạo riêng lẻ đã được sửa đổi để có thể áp dụng cho hệ thống ECG đa chuyển đạo nhờ sử dụng phép phân tích nhóm và quy tắc toàn cục thay cho các quy tắc lựa chọn riêng lẻ nhạy cảm với từng chuyển đạo. Sự thay đổi này mang lại hiệu quả hoạt động tốt hơn cho các phương án đề xuất.

Luận án có đóng góp mới được công bố trong 04 công trình khoa học được đăng trong tạp chí quốc tế. Các kết quả nghiên cứu của luận án và những công bố của luận án có giá trị khoa học và tính thời sự cao.

 Sau khi nghe NCS trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: hình thức và nội dung của luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ thuộc chuyên ngành Cơ kỹ thuật với số phiếu tán thành là 07/07. Hội đồng chúc mừng NCS Hoàng Văn Mạnh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia.

Trong niềm vui và xúc động, NCS. Hoàng Văn Mạnh đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn, gửi lời cảm ơn đến Hội đồng chấm luận án cũng như sự quan tâm của Lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ cùng đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – nguồn động viên và cổ vũ tinh thần lớn lao để NCS có thể thực hiện và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.

(UET-News)

Bài viết liên quan