Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về học phần HKI năm học 2021-2022

    Thực hiện hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ đề nghị toàn thể sinh viên thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về học phần học kỳ I năm học 2021-2022 như sau:

1. Thời gian thực hiện: từ ngày 27/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022.

2. Hình thức: phản hồi trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào hệ thống theo hướng dẫn sau:

– Truy cập địa chỉ: http://qac.uet.vnu.edu.vn/survey/login/index.php

– Đăng nhập với tài khoản email của VNU

    Ví dụ: nếu sinh viên có email được cấp bởi Trường Đại học Công nghệ là 15022807@vnu.edu.vn và mật khẩu là abc123 thì đăng nhập vào hệ thống như sau:

  • Tên đăng nhập: 15022807
  • Mật khẩu: abc123

– Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên thực hiện các bước sau:

     Công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về học phần của Nhà trường là nhiệm vụ bắt buộc trong năm học. Sinh viên có trách nhiệm phản hồi khách quan, trung thực và đúng thời gian quy định. Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ phản hồi sẽ bị trừ điểm rèn luyện. Trường Đại học Công nghệ bảo mật tuyệt đối thông tin phản hồi của sinh viên trong các hoạt động khảo sát nói trên.

     Mọi thắc mắc liên hệ theo địa chỉ email: dbcl-uet@vnu.edu.vn hoặc điện thoại: 02437547480./.

Bài viết liên quan