Kiểm tra dữ liệu thu học phí trong học kỳ I, năm học 2019-2020

    Phòng Công tác Sinh viên thông báo Danh sách các sinh viên đã đăng ký môn học và dự kiến thu học phí học lần đầu, học lại, học cải thiện, tự chọn tự do, bằng kép, trong học kỳ I, năm học 2019-2020. Yêu cầu tất cả các sinh viên (hệ chuẩn/TT23/bằng kép):

   – Sinh viên hệ chuẩn kiểm tra thông tin cá nhân, thông tin các môn học đã đăng kí, trong đường link: https://uet.vnu.edu.vn/18331/

  – Sinh viên hệ TT23 kiểm tra thông tin cá nhân, thông tin các môn học đã đăng kí trong các file Danh sách QH.2016QH.2017QH.2018QH.2019Học phí học lại.cải thiện điểm.

    Nếu thấy sai sót thì làm đơn gửi Phòng CTSV (P.104-E3) hoặc gửi email về hộp thư nthue153@vnu.edu.vn trước 11h00, thứ Sáu, ngày 18/10/2019. Nhà trường sẽ không giải quyết các sai sót của sinh viên sau thời hạn nói trên.

     – Nhà trường dự kiến thu học phí của sinh viên trong khoảng thời gian từ ngày 24/10/2019 đến hết ngày 07/11/2019 (sẽ có thông báo cụ thể về thời gian và hình thức nộp tiền). Nếu sinh viên có khó khăn về mặt tài chính không nộp học phí được đúng thời hạn trên thì phải làm đơn xin nộp học phí muộn (theo mẫu trên Website Nhà trường) và nộp tại Phòng Công tác sinh viên trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/2019 đến hết ngày 21/10/2019, sinh viên chỉ được cho phép lùi thời hạn nộp học phí muộn nhất đến ngày 19/11/2019. Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ thực hiện việc cấm thi các sinh viên không nộp học phí theo đúng quy định.

     Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan