KIỂM TRA DỮ LIỆU ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

   Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách các sinh viên QH-2018 hệ kỹ sư, QH-2019, QH-2020, QH-2021 về Điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022. Yêu cầu sinh viên kiểm tra trong file dữ liệu trong Tổng hợp toàn Trường HKII 21_22.

    Mọi thắc mắc/đề nghị điều chỉnh gửi về phòng CTSV (P.104 E3) hoặc gửi vào hòm thư nthue153@vnu.edu.vn

    Thời hạn cuối để gửi thắc mắc/điều chỉnh là 17h ngày 30/09/2022.

     Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan