Triệu tập sinh viên tham dự chương trình Ngày hội tuyển dụng, việc làm và giới thiệu, phỏng vấn xét học bổng cho sinh viên

    Thực hiện Công văn 3163/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc tổ chức Ngày hội tuyển dụng, việc làm và giới thiệu, phỏng vấn xét học bổng cho sinh viên. Trường Đại học Công nghệ phối hợp với Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng (LGDVH) tổ chức chương trình Ngày hội tuyển dụng, việc làm và giới thiệu, phỏng vấn xét học bổng cho sinh viên năm 2022, 2023. Để chương trình diễn ra thành công, Nhà trường thông báo và triệu tập sinh viên (danh sách đính kèm) đến tham dự sự kiện theo lịch cụ thể như sau:

   Thời gian: Sinh viên có mặt từ 7h30’, ngày 6/10/2022 (Thứ Năm). (Thời gian khai mạc: 8h30’, ngày 6/10/2022)

   Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo và Quảng trường ĐHQGHN 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

   Ngoài các sinh viên được triệu tập theo Danh sách, Nhà trường khuyến khích các sinh viên khác tham gia sự kiện giới thiệu và tuyển dụng này.

  Lưu ý: Sinh viên bị trùng lịch học không thể tham dự sự kiện phản hồi lại Phòng Công tác sinh viên qua email: ctsv_dhcn@vnu.edu.vn, ĐT: 0243.754.8864 trước 17h00 ngày 29/9/2022.

   Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đến tham dự đầy đủ và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của chương trình./.

Bài viết liên quan