Kết quả xét tốt nghiệp tháng 7/2020 của sinh viên đại học hệ chính quy

    Căn cứ kết luận của Hội đồng xét tốt nghiệp, Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên đại học thuộc các khóa QH-2016-I/CQ (K61) và QH-2015-I/CQ (K60) trở về trước chưa tốt nghiệp các thông tin sau đây:

     1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng.

     2. Thời hạn còn được xét tốt nghiệp của các lớp từ QH-2015-I/CQ trở về trước.

     3. Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

   – Đối với sinh viên thuộc chương trình đào tạo chuẩn quốc tế thuộc khóa QH-2015-I/CQ và chương trình công nghệ thông tin chất lượng cao thuộc khóa QH-2016-I/CQ chưa đủ điều kiện tốt nghiệp nếu có nguyện vọng thì làm đơn (mẫu đơn) xin được chuyển sang chương trình đào tạo chuẩn của ngành tương ứng.

     – Sinh viên cần xem kỹ các thông tin liên quan đến cá nhân mình, nếu thấy có thông tin nào chưa chính xác thì làm Đơn đề nghị giải quyết.

    Mọi thông tin liên quan đến công tác xét tốt nghiệp liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo (P.105-E3) để xem xét giải quyết. Hạn cuối cùng là 11h00 thứ Hai, ngày 20/07/2020, quá thời hạn trên: mọi đề nghị (nếu có) sẽ được xem xét giải quyết sau mà không được xem xét giải quyết trong đợt xét tốt nghiệp này.

    Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan