KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2023

STT Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Đề cương nghiên cứu Hồ sơ
chuyên môn
I Chuyên ngành Hệ thống thông tin
1 Bùi Đức Thọ Nam 28/03/1985 Bắc Ninh 30.4 77
II Chuyên ngành Khoa học máy tính
2 Phạm Quốc Hùng Nam 25/09/1983 Quảng Ninh 26 77.4
3 Trần Thị Thu Phương Nữ 22/11/1983 Hà Nội 32.2 79.4
III Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm
4 Trần Mạnh Cường Nam 14/10/1999 Nghệ An 36.1 89.1
IV Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
5 Nguyễn Trung Hiếu Nam 28/09/1989 Hà Nội 25.8 63
V Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
6 Nguyễn Như Cường Nam 28/07/1996 Hải Phòng 37.2 96.4
7 Kim Thị Phương Nữ 06/08/1990 Hà Nội 37 96.4
VI Chuyên ngành Cơ kỹ thuật
8 Đinh Văn Đạt Nam 09/07/1990 Nam Định 34 70.8
9 Nguyễn Ngọc Hùng Nam 29/09/1990 Thanh Hóa 32 86.2
10 Nguyễn Văn Hưởng Nam 20/10/1985 Hải Phòng 28.8 80.2
11 Nguyễn Quang Nhã Nam 15/12/1997 Vĩnh Phúc 35.8 73.4
VII Chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano
12 Vũ Minh Thông Nam 17/04/1995 Hà Nội 38.3 85.3

Bài viết liên quan