Japan – Vietnam AI Forum

⏰ Thời gian: 08:00 ngày 20/04/2023 đến 17:00 ngày 22/04/2023

⛳️ Địa điểm: Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán học Việt Nam (VIASM)

Hội thảo là buổi gặp gỡ của cộng đồng AI Nhật Bản và Việt Nam để giới thiệu và chia sẻ thông tin về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển AI, đồng thời thúc đẩy hợp tác lĩnh vực AI trong tương lai của hai nước.

 

Bài viết liên quan