[Infographic] Định hướng chuyên ngành phù hợp tạo nên thành công tương lai

    Sau 4 năm học Hệ thống thông tin, Lê Thị Hạnh (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) với kết quả học tập  Xuất sắc 3,78/4 cùng nhiều thành tích “đáng nể” trong học tập và nghiên cứu. Đồng thời, Hạnh là một trong những sinh viên được khen thưởng “Bảo vệ khóa luận/đồ án tốt nghiệp đạt kết quả Xuất sắc”.

Bài viết liên quan