Hướng dẫn SV K67 ngành Trí tuệ nhân tạo tham gia tiến trình đào tạo tích cực

    Hiện nay, Chương trình đào tạo bậc đại học của ngành Trí tuệ nhân tạo có tổ chức 2 tiến trình đào tạo như sau:

   1. Tiến trình đào tạo chuẩn: 4 năm dành cho tất cả sinh viên học tập theo tiến độ thông thường;

   2. Tiến trình đào tạo tích cực: 3 năm đến 3.5 năm dành cho các bạn sinh viên có năng lực học tập vượt trội.

    Phát huy những lợi điểm trong hoạt động tổ chức đào tạo của chương trình Trí tuệ nhân tạo, cũng như mong muốn mang lại giá trị và hiệu quả cao nhất cho các bạn sinh viên học tập tại Nhà trường. Phòng Đào tạo thông báo lịch tư vấn, xét chọn các sinh viên có nguyện vọng học tập theo tiến trình đào tạo tích cực như sau:

   1. Những sinh viên có nguyện vọng và quyết tâm học tập theo tiến trình đào tạo tích cực đăng ký tại link: https://forms.gle/QNX9jNQwRpMEgZmo8. Thời hạn trước ngày 07/10/2022;

     2. Sau khi sinh viên đăng ký, ngày 10 và 11/10/2022 sẽ được giảng viên giao một vấn đề liên quan đến Trí tuệ nhân tạo để tự tìm hiểu trong 2 tuần. Sau thời gian trên sinh viên sẽ tham gia buổi phỏng vấn để được tư vấn và đánh giá (Lịch phỏng vấn diễn ra vào ngày 24, 25/10/2022, chi tiết sẽ thông báo sau);

    3. Kết quả các bạn được xếp vào nhóm học tập theo tiến trình đào tạo tích cực sẽ được công bố ngày 28/10/2022.

     Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan