Hội thảo giới thiệu chương trình học tiếng Anh trực tuyến của Hội đồng Anh

Nhằm hỗ trợ sinh viên có thêm môi trường học tập chất lượng cao và đảm bảo khả năng đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ của các chương trình đào tạo, Nhà trường đã làm việc với Hội đồng Anh (BC) triển khai chương trình giảng dạy tiếng Anh tăng cường trực tuyến cho sinh viên.

Để cung cấp thêm thông tin về chương trình học, các lợi điểm mà chương trình mang lại, kế hoạch, phương pháp, chi phí học tập… đề nghị các sinh viên (đã đăng ký) tham dự đầy đủ buổi hội thảo do trường Đại học Công nghệ phối  hợp với Hội đồng Anh tổ chức vào một trong hai buổi sau:

  • Buổi 1: 20h00, thứ Hai, ngày 26/02/2024.

Link tham dự: https://us02web.zoom.us/j/83604219806

  • Buổi 2: 20h00, thứ Sáu, ngày 01/3/2024.

Link tham dự: https://us02web.zoom.us/j/89839349277

Mọi thông tin cần giải đáp liên hệ Phòng Đào tạo:

ĐT: (024) 37547865 (gặp Chuyên viên Vũ Thị Phương Thanh);

Email: daotao_dhcn@vnu.edu.vn.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan